188Bet Thưởng 88,000 VND Độc Quyền Cho Thành Viên Mới Từ Đại Lý 58218!

Thời gian khuyến mãi đã hết. Xem thêm các Khuyến mãi 188bet khác tại đây

Đăng ký tài khoản ngay hôm nay dưới mã đại lý 188bet 58218 và nhận ngay 88,000 Tiền Thưởng!

88,000 vnd thưởng độc quyền thành viên mới từ đại lý 58218!

Điều Kiện Tóm Lược

1. Thời Gian Khuyến Mãi diễn ra từ ngày 01/05/2023 11:00AM đến ngày 01/06/2023 10:59AM (GMT+7);

2. Chỉ áp dụng cho thành viên mở tài khoản 188bet lần đầu, chọn loại tiền tệ là VND và đăng kí dưới mã đại lý 58218 trong Thời Gian Khuyến Mãi;

3. Đăng nhập vào tài khoản 188BET và nhấn vào ô “THAM GIA NGAY” sau 72 giờ kể từ khi đăng kí;

4. Không có bất kỳ giao dịch rút tiền nào được thực hiện trước khi nhấn vào ô “THAM GIA NGAY”;

5. Thành Viên Hợp Lệ sẽ nhận được một (1) lần tiền thưởng 88,000 VND;

6. Tiền Thưởng phải được sử dụng đặt cược ít nhất một (1) lần tại sản phẩm 188BET;

7. Phải nạp tiền 188bet thành công tối thiểu 100,000 VND trong Thời Gian Khuyến Mãi, trước khi yêu cầu rút tiền được thực hiện;

8. Điều Khoản và Điều Kiện Hoàn Chỉnh được áp dụng.

Điều Khoản và Điều Kiện Hoàn Chỉnh

1. 88,000 VND Thưởng Độc Quyền Thành Viên Mới Từ Đại Lý 58218! (“Khuyến Mãi”) diễn ra từ ngày 01/05/2023 11:00AM đến ngày 01/06/2023 10:59 AM (GMT+7) (“Thời Gian Khuyến Mãi”).

2. Khuyến Mãi áp dụng cho thành viên 188BET đạt tất cả các điều kiện sau (“Thành Viên Hợp Lệ”):

  • Chưa từng đăng ký tài khoản 188bet nào trước Thời Gian Khuyến Mãi,
  • Đăng ký một tài khoản 188BET lần đầu trong Thời Gian Khuyến Mãi dưới mã đại lý 58218,
  • Đăng ký Loại Tiền Tệ là VND.
  • Cập nhật Hồ Sơ thành công trong Thời Gian Khuyến Mãi.
  • Không có bất kỳ giao dịch rút tiền nào được thực hiện trước khi nhấn vào ô “THAM GIA NGAY”.

3. Thành Viên Hợp Lệ chỉ cần đăng nhập vào tài khoản 188BET và nhấn vào ô “THAM GIA NGAY” ở phía trên cùng của trang Điều Khoản và Điều Kiện Chi Tiết sau 72 giờ kể từ khi đăng ký tài khoản 188BET để nhận Tiền Thưởng.

4. Dựa trên việc đạt tất cả các điều kiện nêu trên, Thành Viên Hợp Lệ sẽ nhận được một (1)lần tiền thưởng 88,000 VND (“Tiền Thưởng”).

5. Thành Viên Hợp Lệ chỉ nhận một (1) lần Tiền Thưởng trong Thời Gian Khuyến Mãi.

6. Tiền Thưởng sẽ được cập nhật vào tài khoản 188BET của Thành Viên Hợp Lệ trong vòng 48 giờ làm việc sau khi Thành Viên Hợp Lệ tham gia Khuyến Mãi như quy định tại điều 3. Thành viên cần hoàn tất yêu cầu xác minh tài khoản trong thời gian quy định khi được yêu cầu.

7. Thành Viên Hợp Lệ không thể yêu cầu hủy Tiền Thưởng sau khi Tiền Thưởng đã được cập nhật vào tài khoản 188BET.

8. Tiền Thưởng phải được sử dụng đặt cược ít nhất một (1) lần tại sản phẩm 188BET. Thành Viên Hợp Lệ phải đồng thời đạt tổng số tiền gửi thành công tối thiểu 100,000 VND trong Thời Gian Khuyến Mãi, trước khi yêu cầu rút tiền được thực hiện. Tiền Thưởng và tất cả tiền thắng cược liên quan sẽ bị thu hồi nếu không thỏa điều kiện rút tiền của Khuyến Mãi trong vòng 90 ngày kể từ ngày Tiền Thưởng được cập nhật.

9. Điều kiện rút tiền 188bet của Tiền Thưởng sẽ chỉ được tính kể từ khi Tiền Thưởng được cập nhật vào tài khoản 188BET của Thành Viên Hợp Lệ.

10. Chỉ những cược đặt có kết quả thắng/thua mới được tính vào điều kiện rút tiền của Tiền Thưởng. Các cược hòa/hủy, cược có tỉ lệ thấp hơn 1.75 đối với cược Châu Âu hoặc thấp hơn 0.75 đối với cược Châu Á, cược đặt đồng thời 2 cửa trong cùng một game sẽ không được tính.

11. Điều kiện rút tiền được xem là hoàn thành khi số dư tài khoản của Thành Viên Hợp Lệ thấp hơn số tiền cược tối thiểu cho 1 cược đơn Thể Thao và không có cược chưa trả về (10,000 VND).

12. 188BET có quyền sửa đổi hoặc chấm dứt Khuyến Mãi ở bất cứ thời điểm nào.

13. 188BET là người quyết định duy nhất của Khuyến Mãi này và quyết định của 188BET là cuối cùng.

14. Điều Khoản và Điều Kiện Khuyến Mãi Chung 188BET

15. Điều Khoản và Điều Kiện Chung 188BET được áp dụng.

Link mới nhất